Standee chân sắt Biti’s

  • Đơn vị cung cấp: VDesign
  • Địa điểm: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khách hàng: Biti’s
  • Hạng mục thi công: Standee chân sắt
  • Thời gian thi công và nghiệm thu: Tháng 3-4/2020

Standee chân sắt biti's by Vdesign

Standee chân sắt biti's by Vdesign

Standee chân sắt biti's by Vdesign

Standee chân sắt biti's by Vdesign

Contact Me on Zalo
035 325 8080
Scroll to Top