Giỏ hàng

Thi công bảng hiệu nhà hàng Ấn Độ - Dalcheeni (Q1 - TP. HCM)

Thi công bảng hiệu nhà hàng Ấn Độ - Dalcheeni (Q1 - TP. HCM)

  • Địa điểm thực hiện: Số 2A, Ngô Văn Năm, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  • Khách hàng: Nhà hàng Ấn Độ - Dalcheeni
  • Hạng mục thi công: Bảng hiệu alu chữ nổi sáng đèn
  • Thời gian thi công: Tháng 8/2020