Làm bảng hiệu, hộp đèn PKL Càfe – 035 325 8080
thi công hộp đèn quảng cáo

Làm bảng hiệu, hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu – hộp đèn PKL Càfe

  • Đơn vị cung cấp: VDesign
  • Địa điểm thực hiện: Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh
  • Khách hàng: PKL Càfe
  • Hạng mục thi công:Làm bảng hiệu – hộp đèn PKL Càfe
  • Thời gian thi công: Tháng 01/2022

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

Làm bảng hiệu - hộp đèn PKL Càfe

 

 

Contact Me on Zalo
035 325 8080
035 325 8080
Scroll to Top