Thi công hộp đèn quảng cáo

  • Đơn vị cung cấp: VDesign
  • Địa điểm thực hiện: Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh
  • Khách hàng: PKL Càfe
  • Hạng mục thi công: Hộp đèn / biển vẫy
  • Thời gian thi công: Tháng 01/2022

Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe Thi công hộp đèn PKL Càfe

 

Contact Me on Zalo
038 8080 380
035 325 8080
Scroll to Top